OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. OBJEDNÁVKA

Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácií objednávky. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

2. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje:

-   dodať kupujúcemu tovar , veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru. Ak  sa stane, že sa produkt vypredá, telefonicky oboznámi kupujúceho o tejto skutočnosti.

·   dodať   potrebnú dokumentáciu k správnemu používaniu a ošetrovaniu výrobku,

·   dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, alebo prepravnou spoločnosťou, ako i nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Kupujúci sa zaväzuje:
·  objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov,
·  zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno – reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
·   v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,

3. DODACIE LEHOTY

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Objednávka bude potvrdená do 24 hodín od prijatia  elektronickou formou. Objednávky budú vybavené do 5.dní.

4.  POŠTOVNÉ

Poštovné  je účtované podľa spôsobu doručenia a výšky objednávky . Pri  doručení Slovenskou poštou a pri výške objednávky do 30€ bez DPH  sa poštovné účtuje vo výške 3,50€ s dph.  Pri doručení prepravnou spoločnosťou DPD a výške objednávky do 30€ bez DPH  sa poštovné účtuje 4€ s dph.  Pri objednávke nad 30€ bez DPH  v rámci SR poštovné hradí firma MERIPOL

5. DORUČENIE DO ČESKEJ REPUBLIKY

Postup je nasledovný: na základe objednávky je vystavená faktúra so všetkými náležitosťami a zaslaná na Vašu e mailovú adresu. Účet pre platby z ČR je zriadený vo FIO banke. T.z., že sūvisiace poplatky s ūhradou faktūry sū rovnaké ako v ČR. Po prijatí platby je objednávka okamžite expedovaná na Vami uvedenū adresu dodania prepravnou službou DPD. Prepravné sa účtuje podľa výšky objednávky. Do 80€ bez dph  je cena 12€ s dph a nad 80€ bez dph je cena 6€ s dph.

Na dobierku tovar do zahraničia nezasielame. Ďakujeme za pochopenie.

6. VRÁTENIE TOVARU A PEŇAZÍ

Zákazník má právo na vrátenie tovaru do 14 dní bez udania dôvodu. Ak Vám tovar, ktorý ste si objednali nevyhovuje, jednoducho nám ho zašlite späť na adresu: Mária Moravíková-MERIPOL, Rozkvet 2060/127-31, 017 01 Považská Bystrica. Samozrejme tovar nesmie byť poškodený. My Vám  zašleme späť peniaze, a to poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš osobný účet. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného. Tovar je taktiež možné vymeniť za inú veľkosť. V tomto prípade Vám poštovné účtovať nebudeme.

 

 

7. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu meripol.sofija@gmail.com

8. REKLAMÁCIA TOVARU/ZÁRUČNÁ DOBA

Na tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky a začína plynúť dňom prebratia tovaru. Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.

9.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svojou registráciou a nákupom v našom e-shope súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov   pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005 Z.z.  Firma Mária Moravíková - MERIPOL sa týmto zaväzuje, že Vaše  osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 07.02.2013. Firma si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

ZmM5NTU1Z