S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

NOVINKY

cena 102,11 EUR
skladom áno
cena 31,99 EUR
skladom áno
cena 14,69 EUR
skladom áno

KONTAKTY

Mária Moravíková - MERIPOL
Rozkvet 2060/127
017 01 Považská Bystrica
tel: +421 907 106 127
napíšte nám
nájdete nás: Centrum 3/5, OD PRIOR
II. poschodie, Považská Bystrica


OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky
obchodnej spoločnosti Mária Moravíková – MERIPOL
so sídlom: Rozkvet 2060/127, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 43 252 036
DIČ: 10 49 23 81 57
IČ DPH : SK 10 49 23 81 57
Zapísaná : č.OŽP-A/2006/03928-2/CR1 č. ŽR 330-14241
Kontakt: tel. +421 907 106 127
E mail: meripol.sofija@gmail.com
I. Základné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“), obchodnej spoločnosti Mária Moravíková – MERIPOL, so sídlom Rozkvet 2060/127, 017 01 Považská Bystrica, IČO 43 252 036 (ďalej len „predávajúci“) upravujú  /v súlade so  Zákonom č .40/1964: Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), ak nie sú výslovne upravené týmito VOP/ vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorená medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou, alebo podnikateľom (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.meripol.sk ( ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
1.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchadzajúceho znenia obchodných podmienok.
II. Užívateľský účet
2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“).
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri
akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií, ktoré sú potrebné pre prihlásenie do jeho užívateľského účtu.
2.4. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne z dôvodu nutnej údržby. Poprípade nutnej údržby tretích osôb.
III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
3.1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane cien tovaru. Ceny sú uvedené s DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru sú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu cenu za individuálne zjednaných podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
3.4. Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:
3.4.1. objednávanom tovare ( objednaný tovar „vloží“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
3.4.2. spôsobe úhrady a požadovanom spôsobe doručenia
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej ako „objednávka“)
3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať objednávku a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po prijatí objednávky potvrdí kupujúcemu elektronickou poštou na adresu, ktorú pri objednaní zadal prijatie objednávky. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením – prijatím /akceptácii/ objednávky, ktoré je predávajúcim zaslané elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
IV. Cena tovaru, dodanie tovaru a platobné podmienky
4.1. cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

-v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke


- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho vedeného


v ČSOB č.:                  SK38 7500 0000 0040 0492 4401
alebo vo FIO banke č.: SK91 8330 0000 0025 0080 8902


4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním a balením tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumejú sa kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. Poštovné je účtované podľa spôsobu doručenia a výšky objednávky .

Pri doručení Slovenskou poštou a pri výške objednávky do 70€ bez DPH sa poštovné účtuje vo výške 3,50€ s dph.

Pri doručení prepravnou spoločnosťou DPD a výške objednávky do 70€ bez DPH sa poštovné účtuje 4€ s dph.

Pri objednávke nad 70€ bez DPH v rámci SR poštovné hradí firma MERIPOL

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 7 pracovných dní.


DORUČENIE DO ČESKEJ REPUBLIKY


Postup je nasledovný: na základe objednávky je vystavená faktúra so všetkými náležitosťami a zaslaná na Vašu e mailovú adresu. Účet pre platby z ČR je zriadený vo FIO banke. T.z., že sūvisiace poplatky s ūhradou faktūry sū rovnaké ako v ČR. Po prijatí platby je objednávka okamžite expedovaná na Vami uvedenū adresu dodania prepravnou službou DPD. Prepravné sa účtuje podľa výšky objednávky. Do 80€ bez dph je cena 12€ s dph a nad 80€ bez dph je cena 6€ s dph.
Na dobierku tovar do zahraničia nezasielame. Ďakujeme za pochopenie.
4.3. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu, t.j. číslo faktúry. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.4. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru so všetkými náležitosťami, ktoré má obsahovať. Faktúra je vložená kupujúcemu do balíka spolu s tovarom. Ak si kupujúci zvolí možnosť „platba vopred“, tak elektronicky je faktúra zaslaná na e mailovú adresu a po úhrade faktúry je tovar automaticky expedovaný na uvedenú adresu v objednávke.
4.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.


V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1.Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
5.1.1.Lehota pre odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa prevzatia tovaru
5.1.2. Pre odstúpenie zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim , ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
5.1.3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
5.1.4 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.2. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Predávajúci je povinný podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Nárok na náhradu škody, ktorá vznikla na tovare, si môže predávajúci uplatňovať voči spotrebiteľovi samostatne.
5.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru. Predávajúci prostredníctvom emailovej adresy alebo telefonického kontaktu uvedeného v objednávke informuje kupujúceho.


VI. Práva z vadného plnenia
6.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nie je poškodený. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
6.2. má tovar vlastnosti, ktoré si obidve strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
6.3. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
6.4. tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
6.5. tovar je v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti
6.6. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
6.7.Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia.
6.8. Práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
6.9. Právo z vadného plnenia uplatňuje kupujúci na adrese sídla spoločnosti, alebo prevádzky, kde je prijatie reklamácie možné. Ale aj telefonicky, alebo e mailom.
6.10. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
6.11.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


VII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
Zákon č. 391/2015 Z.Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
7.2. Sťažnosti kupujúcich prijíma predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy meripol.sofija@gmail.com. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
*Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
*K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32,  827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. web: soi.sk.
*Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR

http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1


*Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Sťažnosť môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
*Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


VIII. Ochrana osobných údajov
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
8.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: a) právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami, b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, g) právo na prenosnosť osobných údajov, h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr a tiež pri riešení reklamácií.

Pre zlepšenie prehľadávania nášho webu zhromažďujeme informácie cookies. Jedná sa o spracovanie informácií lokalizačných služieb.

MjVmZ