S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

NOVINKY

cena 31,99 EUR
skladom áno
cena 17,11 EUR
skladom áno
cena 14,69 EUR
skladom áno

KONTAKTY

Mária Moravíková - MERIPOL
Rozkvet 2060/127
017 01 Považská Bystrica
tel: +421 907 106 127
napíšte nám
nájdete nás: Centrum 3/5, OD PRIOR
II. poschodie, Považská Bystrica


» REKLAMAČNÝ PORIADOK
REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s platnosťou od 06.06.2007

V zmysle vyššie uvedených zákonov v znení neskorších predpisov vydáva spoločnosť Mária Moravíková – MERIPOL  nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady  tovarov. Vymedzenie pojmov:

a) Predávajúci:

Mária Moravíková-MERIPOL

Rozkvet 2060/127

017 01 Považská Bystrica

IČO: 43 252 036 
IČ DPH: SK1049238157
zapísaný v živ. registri 330-14241

b)  Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky cez internetový obchod

c)   Reklamácia: právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

d)  Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku,  výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku.

 

Článok I. Právo kupujúceho na uplatnenie reklamácie vadného tovaru

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada má kupujúci právo túto vadu pri prevzatí tovaru, alebo    v záručnej dobe reklamovať.

Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho ošetrovania výrobku.

Predávajúci  nezodpovedá za vady:
-      ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nesprávna manipulácia a pod. inak ako predpisuje výrobca)

Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby kupujúci zaslal reklamovaný tovar na adresu spoločnosti.

Po uplatnení nároku spotrebiteľa je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa §2 písm. m) zák. č. 250/2007 Z.z. ihneď, v  zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.Článok II. Miesto uplatnenia reklamácie

-   Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu zaslaním reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho.

-  Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať príslušný doklad o kúpe.


Článok III.  Práva a zodpovednosť organizácie

1.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

2.    Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

3.  Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

4.   Svoje právo za zodpovednosť za vady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočného odkladu.

5.       V prípade výskytu odstrániteľnej vady sa doba od uplatnenia práva na odstránenie vady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava.

6.       Ak sa vybaví  reklamácia spotrebiteľa výmenou vadného tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

7.       Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.


Článok IV. Lehoty na uplatnenie reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Článok V.  Odstrániteľné vady

1.  Ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Predávajúci môže (tzn. že sa jedná o oprávnenie nie povinnosť) vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec  za bezvadnú. Ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave vec riadne užívať, má nárok odstúpiť od kúpnej zmluvy.


Článok VI.  Neodstrániteľné vady

Za neodstrániteľné vady sa považujú také, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady.    Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci podľa svojej voľby požadovať:

a) výmenu tovaru

b) odstúpenie od kúpnej zmluvyČlánok VII. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 07.02.2013

NDM4ZmU1OW